Locked

Credits

Written, directed and edited by:
Nikita Ovsyannikov

Executive Producer:
Andrey Ovsyannikov

Camera Operator:
Nikita Ovsyannikov

Second Camera Operator:
Vitaliy Kazancev

Sound:
Oleg Maltsev

Cast

Thief:
Oleg Maltsev

Running Girl:
Emilia Romanova

Soundtrack

« Odinokaya garmon »

Performed by:
Dmitriy Hvorostovskiy
Georgiy Abramov